Your browser does not support JavaScript!
台灣科技大學應用科技研究所
應用科技研究所所長

姓       名:何清華

現       職:應用科技研究所特聘教授兼所長

學       歷:國立臺灣科技大學電子工程系 博士

辦  公  室:研揚大樓10樓 TR-1014

       話:(02)2730-3772

傳       真:(02)2730-3733 

Email     :chho@mail.ntust.edu.tw 

個人網頁:Please click here